Oznam pre rodičov – Vianoce

Vážení rodičia,

od 17.12. 2021 (piatok) sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú do 9.1. 2022 (nedeľa). Vyučovanie sa začne  10.1. 2022 (pondelok).

Vzhľadom k súčasnej často sa meniacej pandemickej situácii Vás chcem poprosiť, najmä pred koncom prázdnin, o sledovanie aktuálnych oznamov školy  na webe, ako aj vo Vašich emailových schránkach, kde budeme o prípadných zmenách včas informovať. Informácie budete mať možnosť získať aj na čísle telefónu 0905 453 327, alebo prostredníctvom triednych učiteľov.

Záverom mi dovoľte v mene vedenia školy, v mene všetkých zamestnancov, ako aj v mene svojom popriať Vám

šťastné, veselé a pokojné prežitie vianočných sviatkov.

Mgr. Peter KRÁČIK