Oznam pre rodičov – Vianoce

Vážení rodičia,

od 23.12. 2022 (piatok) sa pre žiakov začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú do 8.1. 2023 (nedeľa). Vyučovanie sa začne 9.1. 2023 (pondelok).

V mene vedenia školy, ale aj v mene svojom sa Vám chcem touto cestou poďakovať za pomoc a spoluprácu počas celého roka 2022.

Zároveň mi dovoľte popriať Vám šťastné, veselé, pokojné a požehnané vianočné sviatky.

Mgr. Peter KRÁČIK
riaditeľ ZŠ