Oznam pre rodičov – Veľká noc

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že od 14.4.2022 (štvrtok) sa začínajú veľkonočné prázdniny, ktoré budú do 19.4.2022 (utorok). Vyučovanie sa začne 20.4. 2022 (streda).

Zároveň mi dovoľte v mene vedenia školy, v mene všetkých zamestnancov, ako aj v mene svojom, popriať Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov.

Mgr. Peter KRÁČIK