Oznam pre rodičov ŠKD od 3.5.2021

Vážení rodičia,

dodržiavanie protipandemických opatrení si vyžaduje početnejšie personálne  obsadenie ako potrebujeme na zabezpečenie prevádzky školy za štandardných okolností. Z tohto dôvodu sme boli nútení pristúpiť k úprave režimu ŠKD, a to s účinnosťou od pondelka 3.5. 2021 až do odvolania.

Režim prevádzky ŠKD od 3.5 2021:

Ranný ŠKD:

od 06:30 hod. do 07:30 hod. dve oddelenia          I. oddelenie       žiaci 1. ročníka

  1. oddelenie žiaci  2. ročníka

ŠKD po vyučovaní:

podľa rozvrhu hodín pre jednotlivé ročníky

od 11:15 hod. do 16:30 hod.                                  I. oddelenie       žiaci 1. ročníka

od 11:15 hod. do 16:30 hod.                                 II  oddelenie       žiaci 2. ročníka

od 11:15 hod. do 14:45 hod.                                III. oddelenie       žiaci 3. ročníka

Vzhľadom k tomu, že žiaci jednotlivých ročníkov sa nesmú miešať a personálne štyri oddelenia nedokážeme zabezpečiť, pre žiakov 4. ročníka ŠKD nebude.

Poprosím rodičov týchto žiakov, aby si pozastavili / zrušili trvalé príkazy a neuhrádzali platbu za máj a jún 2021.

Zároveň sa Vám týmto ospravedlňujem za prípadné vzniknuté problémy.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.