Oznam pre rodičov – rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie ZŠ Selce, ktoré sa uskutoční dňa 21.9. 2022 ( streda ) o 16:00 hod. v budove školy.

Po jeho skončení, podľa pokynov triednych učiteľov, budú nasledovať triedne rodičovské schôdzky.

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Mgr. Peter KRÁČIK

riaditeľ  ZŠ

 

 V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.