Oznam pre rodičov – prvý deň školského roka 2021/2022

Vážení rodičia

dovoľte mi informovať Vás o priebehu otvorenia nového školského roka 2021/2022.

Začiatok školského roka 2021/2022 bude dňa 2.9.2021 08:00 hod.

Žiaci do areálu vstupujú od 07:45 hod. nasledovne: 1. – 4. ročník hlavným vchodom, 5. – 9. ročník vchodom pri jedálni. Zhromaždia sa na školskom dvore po ročníkoch, pri svojich triednych učiteľoch. Tí ich potom odvedú do tried, kde prostredníctvom školského rozhlasu prebehne slávnostné otvorenie školského roka. Po jeho skončení triedni učitelia informujú žiakov o organizácii školy v ďalších dňoch. Ukončenie prvého dňa bude o 10:15 hod.

Vstup do areálu bude povolený iba žiakom, bez zákonných zástupcov. Výnimku budú mať rodičia žiakov 1. ročníka. Môže ich sprevádzať iba jeden zákonný zástupca. Žiaci 1. ročníka budú mať aj rodičovské združenie.

Počas dňa prebehne testovanie kloktacími testami tých žiakov, ktorých rodičia prejavili záujem.

Pre vstup žiakov odporúčame vypísať tlačivo o „bezpríznakovosti“ (je v prílohe tohto oznamu, ako aj k stiahnutiu na webe školy ). Rodičia, ktorí sprevádzajú prváčikov, musia tlačivo o „bezpríznakovostipovinne predložiť pri vstupe do areálu školy (aj toto tlačivo je v prílohe tohto oznamu, ako aj na webe).

V budove školy musia mať všetky osoby horné dýchacie cesty prekryté rúškom.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.