Oznam pre rodičov po 8.2.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 08.02. do 12.02. 2021:

1/    08.02. do 12.02. 2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne!!!!!

Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne:

od 7:00 –7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy

od 7:45 – 11:15 hod.  4 vyučovacie hodiny

od 11:30 – 16:00 hod. činnosť ŠKD

Školská jedáleň bude v prevádzke.

       Vyučovania sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti,  predloží   pri príchode do školy podpísané tlačivo, ( zašleme Vám ho do e mailových schránok, bude na stiahnutie na web stránke školy, bude k dispozícii v škole). Toto je dokladom, že zákonný zástupca má negatívny test starý maximálne 7 dní.

Rodičom na testovanie odporúčame využiť mobilné odberové miesto (MOM), ktoré zriadil Obecný úrad Selce a ktoré bude k dispozícii v sobotu 6.2. 2021 od 08:00 – 17:00.   Objednávky na   č.t. 4181520  a  0905289732.                    (https://www.selce.sk/obec-1/aktuality/testovanie-na-covid-19-oznam-1657sk.html)

2/   08.02. do 12.02. 2021 – žiaci ročníkov 5. – 9. sa učia dištančne.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.