Oznam pre rodičov po 18.1.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 18.1. 2021 do 24.1. 2021:

1) 18.1. – 22.1.2021 – žiaci všetkých ročníkov sa učia dištančne.

2) 18.1. – 22.1.2021 ŠKD je v prevádzke pre prihlásené deti ( týka sa to detí rodičov, ktorí spadajú do kritickej infraštruktúry, alebo im charakter práce neumožňuje pracovať z domu). ŠKD bude v prevádzke v čase od 07:30 – 15:30. Deti budú mať zabezpečený obed.

Do ŠKD sa môžu prihlásiť aj deti, ktoré klub v termíne od 11.1. 2021 do 15.1. 2021 nenavštevovali, a to za splnenia hore uvedených podmienok, prostredníctvom triedneho učiteľa.

Jednému zo zákonných zástupcov detí navštevujúcich ŠKD sa doporučuje pretestovanie.

Informácie o organizácii chodu školy od 25.1. 2021 budú k dispozícii v týždni od 18.01. – 24.01. 2021 prostredníctvom e-mailov a webovej stránky školy.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.