Oznam pre rodičov po 11.1.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 11.1.2021 do 24.1.2021:
1) 11.1. – 15.1.2021 – žiaci všetkých ročníkov sa učia dištančne.
2) 11.1. – 15.1.2021 ŠKD je v prevádzke pre prihlásené deti ( týka sa to detí rodičov, ktorí pracujú v prvej línii, alebo im charakter práce neumožňuje pracovať z domu). ŠKD bude v prevádzke v čase od 06:30 – 16:30. Prevádzka sa upraví podľa požiadavky rodičov. Deti budú mať zabezpečený obed.
3) 18.1. – 22.1.2021 – žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne ( vyučovanie bude prebiehať rovnakým systémom ako pred vianočnými prázdninami). Prevádzka ŠKD bude prebiehať rovnako, ako pred vianočnými prázdninami.
Vzhľadom k tomu, že prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.– 4. ročníka môže prebiehať len pod podmienkou negatívneho testu jedného zo zákonných zástupcov, bude možné pretestovanie všetkých rodičov a to v škole, kde bude zriadené Mobilné Odberové Miesto (MOM). Predpokladaný termín je jeden z dní štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Dátum ako aj časový harmonogram testovania bude včas oznámený.
4) 18.1. – 22.1.2021 – žiaci ročníkov 5 – 9 sa učia dištančne.

Informácie o organizácii chodu školy od 25.1. 2021 budú k dispozícii v týždni od 18.01. – 24.01. 2021 prostredníctvom e-mailov a webovej stránky školy.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.