Oznam pre rodičov po 1.3.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 01.03. do 05.03.2021:
1/ 01.03. do 05.03.2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne!!!!!
Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne:
od 7:00 –7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy
od 7:45 – 11:15 hod. 4 vyučovacie hodiny
od 11:30 – 16:00 hod. činnosť ŠKD
Školská jedáleň bude v prevádzke.
Vyučovania sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti, predloží pri príchode do školy podpísané tlačivo, (zašleme Vám ho do e mailových schránok, bude na stiahnutie na web stránke školy, bude k dispozícii v škole). Toto je dokladom, že zákonný zástupca má negatívny test starý maximálne 7 dní, alebo že má výnimku z testovania.

2/ 01.03. do 05.03. 021– žiaci ročníkov 5. – 9. sa učia dištančne.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.