Oznam pre rodičov po 1.2.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 01.02. do 05.02. 2021:

1/ 01.02. do 05.02. 2021– žiaci všetkých ročníkov sa učia dištančne.

2/ 01.02. do 05.02. 2021 ŠKD je v prevádzke pre prihlásené deti ( týka sa to detí rodičov, ktorí spadajú do kritickej infraštruktúry, alebo im charakter práce neumožňuje pracovať z domu). ŠKD bude v prevádzke v čase od 07:30 – 15:30.

Pozor!!!! Deti v tomto termíne z technických príčin nebudú mať zabezpečený obed

Do ŠKD sa môžu prihlásiť aj deti, ktoré klub v termíne od 11.1.do 29.1. 2021 nenavštevovali, a to za splnenia hore uvedených podmienok, prostredníctvom triedneho učiteľa.

Jednému zo zákonných zástupcov detí navštevujúcich ŠKD sa doporučuje pretestovanie.

Informácie o organizácii chodu školy od 08.02. 2021 budú k dispozícii v týždni od 01.02.  do 05.02. 2021 prostredníctvom e-mailov a webovej stránky školy.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.