Oznam pre rodičov od 27.9.2021

Vážení rodičia,
dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 27.9. – 01.10. 2021:
Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne:
1/    žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne.
Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu
od   7:15 –  7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy
od   7:45 –  vyučovanie podľa rozvrhu
od  skončenia vyučovania podľa rozvrhu do 16:30 hod. činnosť ŠKD po oddeleniach.
2/    žiaci ročníkov 5 – 9  sa učia prezenčne.
Od   7:30 –  7:45 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy
od   7:45 –  vyučovanie podľa rozvrhu.  

Školská jedáleň bude v prevádzke pre všetkých žiakov.

Všetci žiaci musia používať rúško na prekrytie horných dýchacích ciest, okrem žiakov, ktorí majú výnimku.

Vzhľadom k tomu, že chceme v čo najväčšej miere chrániť zdravie Vašich detí a zároveň neprerušovať a neobmedzovať vyučovací proces, pripomínam dodržiavanie časového intervalu nástupu do školy pre žiakov I. stupňa od 7:15 do 7:30 hod. a pre žiakov II. stupňa od 7:30 do 7:45. hod.  Našim zámerom je nepremiešavať žiakov I. a II. stupňa.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.

Za pochopenie ďakujem.