Oznam pre rodičov od 25.3.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 29.03. do 31.03. 2021:

1/    29.03. do 31.03. 2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne!!!!!

Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne:

od   7:00 –  7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy

od   7:45 – 11:15 hod.  4 vyučovacie hodiny

od 11:30 – 16:00 hod. činnosť ŠKD

Školská jedáleň bude v prevádzke pre žiakov 1. stupňa.

       Vyučovania sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti,  predloží   pri príchode do školy podpísané tlačivo, ( zašleme Vám ho do e mailových schránok, bude na stiahnutie na web stránke školy, bude k dispozícii v škole). Toto je dokladom, že zákonný zástupca má negatívny test starý maximálne 7 dní, alebo že má výnimku z testovania.

V prípade, že sa niektorý rodič rozhodne pre dištančné vzdelávanie svojho dieťaťa, nahlási to do 22.3. 2021 triednemu učiteľovi a dohodne si formu dištančného vzdelávania.

2/   29.03. do 31.03. 2021 – žiaci ročníkov 5. – 8. sa učia dištančne.

3/  29.03. do 31.03. 2021 – žiaci 9. ročníka prezenčne, za podmienok, ktoré zákonný zástupcovia žiakov odsúhlasili.

Veľkonočné prázdniny budú v čase od 1.4. 2021 (štvrtok) do 6.4. 2021(utorok). Žiaci nastupujú do školy v stredu 7.4. 2021.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.