Oznam pre rodičov od 2.11.2021

POZOR   Z M E N A

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o aktualizácii organizácie vyučovania v termíne od  2.11. – 5.11. 2021.

Zmena nastala na základe zmenenej pandemickej situácie v našej škole!!!!!

Jesenné prázdniny začínajú 28.10.2021 a trvajú do 29.10.2021. Žiaci do školy nastupujú v utorok 2.11. 2021.

Z dôvodu nepremiešavania sa žiakov, budeme mať aj naďalej tri základné skupiny:

  1. skupina : žiaci 1. a 2. ročníka
  2. skupina: žiaci 3. a 4. ročníka

III. skupina : žiaci ročníkov 5-9, ktorí sa medzi sebou nepremiešavajú

Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne:

1/    žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne.

Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu pre I. skupinu ( 1. a 2. ročník) a  II. skupinu (3. a 4. ročník) osobitne.

Od   7:15 –  7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy

od   7:45hod. –  vyučovanie podľa rozvrhu

od  skončenia vyučovania podľa rozvrhu

        pre žiakov 1. a 2. ročníka do 16:30

        pre žiakov 3. a 4. ročníka do 16:30.

2/    Žiaci ročníkov 5,7 a 8   sa z dôvodu karantény učia dištančne !!!!!

3/    Žiaci ročníkov 6 a 9 sa učia prezenčne.

Od   7:30 –  7:45 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy

od   7:45 hod. –  vyučovanie podľa rozvrhu.  

Školská jedáleň bude v prevádzke pre všetkých žiakov.      

Krúžková činnosť pre žiakov I. stupňa pre jednotlivé skupiny, pre žiakov II. stupňa len v skupinách jedného ročníka.

Znovu si dovolím pripomenúť a poprosiť:

1/   Dodržiavajte dohodnutý nástup detí do školy – žiaci I. stupňa od 7:15 do 7:30 hod., žiaci  II. stupňa od 7:30 do 7:40 hod.!!!

2/  Do školy posielajte len deti, ktoré sú 100% zdravé.

 3/  Merajte im teplotu každé ráno už doma a pri zvýšených hodnotách dieťa do školy neposielajte.

 4/   V prípade výzvy učiteľa, že treba po dieťa prísť do školy, urobte tak bezodkladne

 5/  Testujte deti antigénovými testami, ktoré ste dostali, minimálne 2x do týždňa

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.