Oznam pre rodičov od 19.4.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 19.4. – 23.4. 2021:

1/    19.4. – 23.4. 2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne

Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne:

od   7:00 –  7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy

od   7:45 – 11:15 hod.  4 vyučovacie hodiny

od 11:30 – 16:00 hod. činnosť ŠKD

2/  19.4. – 23.4. 2021 – žiaci 8. a 9. ročníka sa učia prezenčne, za podmienok, ktoré boli zákonným zástupcom zaslané v emailovej informácii.

Vyučovania sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zákonný zástupca žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti,  predloží   pri príchode do školy podpísané tlačivo, (zašleme Vám ho do e-mailových schránok, bude na stiahnutie na web stránke školy, bude k dispozícii v škole). Toto je dokladom, že zákonný zástupca má negatívny test starý maximálne 7 dní, alebo že má výnimku z testovania. Žiaci ročníkov 1 až 4 majú horné dýchacie cesty prekryté rúškom v interiéri aj exteriéri, žiaci ročníkov 8 a 9 majú dýchacie cesty prekryté v interiéri respirátorom a v exteriéri rúškom.

Školská jedáleň bude v prevádzke pre všetkých žiakov.

3/   19.4. – 23.4. 2021 – žiaci 5. – 7. ročníka sa učia dištančne.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.