Oznam pre rodičov od 13.9.2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás o organizácii vyučovania v termíne od 13.9. – 17.9. 2021:

Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne:

1/    žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne.

Od   6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu

od   7:15 –  7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy

od   7:45 –  vyučovanie podľa rozvrhu

od  skončenia vyučovania podľa rozvrhu do 16:30 hod. činnosť ŠKD po oddeleniach.

2/    žiaci ročníkov 5 – 9  sa učia prezenčne.

Od   7:30 –  7:45 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy

od   7:45 –  vyučovanie podľa rozvrhu.  

Školská jedáleň bude v prevádzke pre všetkých žiakov.

Všetci žiaci musia používať rúško na prekrytie horných dýchacích ciest, okrem žiakov, ktorí majú výnimku.

Vzhľadom k tomu, že chceme v čo najväčšej miere chrániť zdravie Vašich detí a zároveň neprerušovať a neobmedzovať vyučovací proces, pripomínam dodržiavanie časového intervalu nástupu do školy pre žiakov I. stupňa od 7:15 do 7:30 hod. a pre žiakov II. stupňa od 7:30 do 7:45. hod.  Našim zámerom je nepremiešavať žiakov I. a II. stupňa.

Náš okres je od pondelka v oranžovej fáze a z tohto dôvodu všetci žiaci povinne predkladajú tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Prosím všetkých rodičov, ktorých deti nepredložili toto potvrdenie na začiatku školského roka, aby tak urobili v pondelok 13.9. 2021. Bez potvrdenia o bezpríznakovosti žiakovi nemôžeme umožniť vstup do školy ( tlačivo je aj na webe školy ).

Za pochopenie ďakujem.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905453327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.