Oznam pre rodičov od 1.11.2020

Vážení rodičia,

naša škola aj po prvom celoplošnom testovaní pracuje v režime:
ŠKD – NEZMENENÉ
žiaci 1.-4. ročníka – prezentačná výuka NEZMENENÉ
Žiaci týchto ročníkov majú vstup do školy povolený aj bez predloženia testu. Do školy prichádzajú vypísaným tlačivom vyhlásenie rodiča platným od 1.11.2020 (je na webe).
Ak zákonný zástupca žiaka, alebo niekto žijúci so žiakom v spoločnej domácnosti sa celoplošného testovania nezúčastnil, alebo mal test pozitívny, napíše dieťaťu ospravedlnenie na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní ( 3.,4.,5.,10.a 11.11) a 12.11. 2020 nastúpi žiak do školy s vypísaným tlačivom vyhlásenie rodiča platným od 1.11.2020.
Ak je žiak pozitívne testovaný, zostáva v povinnej 10- dňovej karanténe. Rodič informuje lekára dieťaťa, nahlási túto skutočnosť škole, ako aj to, či sa bude dieťa dištančne vzdelávať. V prípade, že sa nebude, donesie pri nástupe do školy odovzdá zákonný zástupca žiaka ospravedlnenku od lekára.

žiaci 5. – 9. ročníka – dištančné vzdelávanie NEZMENENÉ

Mgr. Peter KRÁČIK

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.