Oznam pre rodičov – letné prázdniny

Vážení rodičia,

dovoľte mi informovať Vás, že slávnostné ukončenie školského roka 2020/ 2021 bude dňa 30.6. 2021( streda) o 8:00 hod. na školskom dvore.

Po spoločnej časti  sa všetci žiaci rozídu do tried, podľa pokynov triednych učiteľov. Zo školy budú odchádzať medzi 9:00 a 9:30 hod.

V tento deň nebude v prevádzke školská jedáleň a ŠKD.

Zároveň mi dovoľte, v mene všetkých zamestnancov školy, poďakovať za spoluprácu počas celého uplynulého školského roka. Prajem Vám, aby dva letné mesiace boli slnečné, krásne a pohodové, využité najmä na oddych a načerpanie síl do nového školského roku.

V prípade potreby počas letných prázdnin, kontaktujte riaditeľstvo školy na 0905 453 327.