Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,

 vzhľadom na množiace sa nejasnosti ohľadne fungovania našej školy, ktoré vyplývajú z pandemickej situácie, Vás chcem informovať, že naša škola do piatku 5.3. 2021 funguje v nezmenenom režime.

Čo sa týka ďalšieho týždňa – od 8.3. 2021 do 12.3. 2021 o fungovaní školy Vás budeme informovať na stránke školy, ako aj prostredníctvom emailov.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.