Oznam pre prvý deň v škole

Vážení rodičia,

otvorenie nového  školského roka 2022 / 2023 bude dňa 5.9. 2021 nasledovne:

7:30 – 7:50         –  žiaci prichádzajú do areálu školy

8:00                    – slávnostné otvorenie

8:30                    – činnosť v triedach, 1. ročník rodičovské združenie

9:00 – 9:15         – ukončenie otvorenia školského roka 2022/2023

školský klub detí a školská jedáleň v prevádzke nebude

Žiaci pri vstupe do areálu školy odovzdajú tlačivo „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti “ ( je k dispozícii na stránke školy).

 V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.