Oznam od 11.10.2020

Vážení rodičia,

vzhľadom na prijaté opatrenia MŠVVaŠ SR ohľadom ochrany pred šírením pandémie naša škola od 11.10. 2020 zostáva v nezmenenom režime s jednou zmenou: žiaci 1. stupňa budú rúška používať aj počas vyučovania v triede.
Zároveň Vám chcem poďakovať za doterajšie pochopenie a dodržiavanie opatrení, ktoré naša škola prijala. Aj vďaka Vám vyučovanie v našej škole pokračuje štandardnou formou.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.