Oznam

O z n a m

Vážení rodičia,

veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.4. 2021 a končia sa v utorok 6.4.2021. Vyučovanie sa začne v stredu 7.4.2021. Bližšie informácie o organizácii vyučovania po 7.4.2021 zverejníme na stránke školy najneskôr 6.4.2021.

Zároveň mi dovoľte touto cestou v mene zamestnancov školy ako aj v mene svojom, popriať Vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

Mgr. Peter KRÁČIK