Netradične v knižnici

Školský rok 2016/2017, ktorý bol vyhlásený aj za Rok čitateľskej gramotnosti, sa pomaly blíži ku koncu. Celý školský rok sme venovali viac pozornosti čítaniu s porozumením, práci s textom, rozvíjaniu jazykového prejavu a formovaniu vzťahu ku knihe a literatúre.

Žiaci 5. až 9. ročníka absolvovali dve netradičné hodiny literárnej výchovy v obecnej knižnici, kde boli pre nich pripravené zaujímavé aktivity – súťaže, dialogizované čítanie úryvkov, oboznámenie s novými knihami a ich autormi – ktoré pre žiakov pripravila knihovníčka Obecnej knižnice v Selciach pani Anna Blašková. Zanietenosťou a dôslednou prípravou žiakov zaujala a vubudila v nich záujem o knihu. Výsledkom jej práce je aj prílev nových čitateľov – žiakov II. stupňa ZŠ.

Ďakujeme jej za spoluprácu a oceňujeme prínos pri rozvoji čitateľskej gramotnosti našich žiakov.

                                                                                                 Mgr. Anna Kapustová