Netradičná hodina LV

Žiaci 8. ročníka  absolvovali 28.11. 2016 netradičnú hodinu literárnej výchovy v Obecnej knižnici v Selciach, kde sa zaoberali štúrovskou tematikou.