Netradičná hodina LV

Žiaci 9. ročníka absolvovali 25.10.2016 netradičnú hodinu literárnej výchovy v Obecnej knižnici v Selciach, ktorú pre nich pripravila knihovníčka pani Anna Blašková spolu s vyučujúcou SJL.