Netradičná hodina biológie v múzeu

Dňa 21. 10. 2016 žiaci piateho a šiesteho ročníka mali možnosť vidieť pútavú výstavu „Vlk dravý a jeho potomkovia“ v Stredoslovenskom múzeu v Radvani. Prostredníctvom interaktívnych prvkov, medzi inými aj vlčím brlohom, im predstavila výstava vlka a jeho príbuzenstvo (psovité šelmy), spôsob ich existencie, lov potravy, rodinný život, ich význam v lesnom ekosystéme a aj vzťahy k iným živočíšnym druhom, vrátane človeka.

V druhej časti si žiaci pozreli krátku prezentáciu o najbežnejších vtáčích druhoch a využití vtáčích búdok v priebehu roka a  spoločne si vyrobili vtáčiu búdku.