Prišiel k nám Mikuláš

Tak ako každý rok, aj tento, nás Mikuláš neobišiel a zavítal k nám do Základnej školy v Selciach s plným batohom balíčkov. Deti sa veľmi tešili a pre Mikuláša si žiaci I. stupňa pripravili kultúrny program. Tiež žiaci 2. ročníka vystúpili v školskom rozhlase s krásnou mikulášskou reláciou. Veríme, že o rok sa s Mikulášom stretneme opäť.