Návšteva LHM v Banskej Bystrici

14.októbra 2016 sa žiaci 5.ročníka a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Literárno-hudobného múzea v Banskej Bystrici. Piataci si v bábkarskom salóne rozšírili svoje vedomosti z literárnej a výtvarnej výchovy a v hudobnom salóne si prezreli zbierku ľudových hudobných nástrojov.

Deviataci si zaujímavou formou zopakovali učivo o štúrovcoch, aktívne sa zúčastnili na dialogizovanom čítaní balady Žltá ľalia a taktiež navštívili Evanjelický cintorín v Banskej Bystrici, kde sú pochovaní významní slovenskí dejatelia ako Ján Botto, Martin Rázus a iní.