Návšteva hrnčiarskej dielne

Dňa 30.januára žiaci 6.ročníka navštívili hrnčiarsku dielňu v Selciach. Pán Tatárik nás oboznámil s postupom výroby hlinených výrobkov. Žiaci mali možnosť vyskúšať si výrobu na hrnčiarskom kruhu. Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Tatárikovi, že nám umožnil návštevu dielne, venoval nám čas a priblížil nám toto zaujímavé remeslo.