Múzeum holokaustu v Seredi

Dňa 9.10.2017 sme absolvovali so žiakmi 8. a 9. ročníka za spolupráce s pani Petríkovou zo Zväzu protifašistických bojovníkov exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi. Toto múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažúce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas 2. svetovej vojny. Sú tu vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu nielen v Auschwitzi, ale aj v Sobibore. Aj touto, nie práve najpríjemnejšou cestou sme chceli priblížiť zverstvá spôsobené nenávisťou a krutosťou nezmyselnej fašistickej ideológie. Veríme, že práve zážitkové učenie zanechá na žiakov správny pohľad na to, čo je nesprávne a čo správne a čomu do budúcnosti musíme dať jasnú Stopku.