MSR mladých záchranárov CO

Družstvo v zložení: Martin Bohuš, Bruno Hrablay, Vladimíra Brožová a Dominika Murgašová reprezentovalo našu školu na Majstrovstvách Slovenska v Gabčíkove / 13.-15.6.2017/. Okrem preteku žiaci mali možnosť vybrať si z množstva sprievodných akcií ako aj rozšíriť si vedomosti o vodnom diele, lužných lesoch,….