Model jaskynného leva

V piatok 25. mája si žiaci tretej triedy pozreli jedinečný model jaskynného leva. Pracovisko digitalizácie pri Múzeu SNP vytvorilo 3D kostru pre múzeum v Blansku. Pri pútavej prehliadke reštaurátorským ateliérom, ich sprevádzali Teovi rodičia, manželia Bezúchovci. Životná veľkosť jaskynného leva ich tak ohúrila, že ešte aj na hodine čítania živo diskutovali o tomto vyhynutom predátorovi.