Milan Rastislav Štefánik

Tento rok si pripomíname 100.výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, ktorý zomrel 4.5.1919.

A kto vlastne bol M.R. Štefánik?

M. R. Štefánik sa narodil 21. 6. 1880 v Košariskách. Bol slovenským astronómom, fotografom, vojenským letcom, brigádnym generálom ozbrojených síl Francúzska, diplomatom a politikom. Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení ČSR. Štefánik bol podpredsedom Československej národnej rady, ministrom vojny v Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej ČSR. M. R. Štefánik získal mnohé ocenenia, napríklad ako: Rad Čestnej légie (Francúzsko), Vojnový kríž 1914-1918 (Francúzsko), rytier Rádu sv. Maurica a Lazara (Francúzsko), Čestný vojnový kríž (Taliansko) a Rad Sv. Vladimíra (Rusko).

A v pripomínaní jeho osobnosti nezaostávala ani naša škola. Najprv žiaci 8. ročníka – Ivka Žilová, Aďo Blaško, Marko Filipko a Sára Makóni spravili na nástenku projekt o jeho osobnosti… Priblížili svojim spolužiakom nielen jeho životopis, ale aj históriu mohyly, ktorá je postavená v Brezovej pod Bradlom.

Okrem tejto formy, sme sa vybrali dňa 21. 5. so žiakmi 7. až 9.  ročníka priamo do jeho rodiska a navštívili jeho rodný dom v Košariskách. Tam nám pani sprievodkyňa o tomto veľkom človeku prezradila veľa zaujímavosti. Po jej prednáške sme sa vybrali do Brezovej pod Bradlom, kde stoji vyššie spomínaná mohyla. Projekt mohyly navrhol architekt Dušan Jurkovič. Prvý kameň bol položený 17. júna 1927. Pracovalo na ňom nepretržite 150 – 200 robotníkov počas 280 dní. Dostavaný bol v roku 1928. Jej veľkosť bola vidieť už z autobusu. Týči sa na kopci nad mestečkom a jej mohutnosť očarila každého z nás. Trúfame si povedať, že ju môžeme porovnať aj s veľkosťou osobnosti pána M. R. Štefánika. A aby sme si uctili jeho osobnosť aj inak ako príchodom na toto pietne miesto,  tak Emka Medveďová, žiacka 7. ročníka položila za našu školu kyticu ako symbol, že si vážime, čo všetko pre nás M. R. Štefánik urobil.

Všetci prítomní sme boli radi, že sme sa tejto exkurzii mohli zúčastniť, a aj takto zaspomínať na NAJ SLOVÁKA v našej histórií.