Mikulášsky stolnotenisový turnaj

Mikulášsky stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Selce

Dátum: 13. 12. 2016

Začiatok: 13:30

Miesto konania: telocvičňa ZŠ

Zúčastnilo sa 20 žiakov 4.-9. ročníka.

Dvojhry:

Starší žiaci:

  1. miesto – Jakub Rusko
  2. miesto – Adrián Blaško
  3. miesto – Jozef Patráš

Mladší žiaci:

  1. miesto – Maroš Medveď
  2. miesto – Samuel Gallay
  3. miesto – Andrej Králik

Štvorhry:

  1. miesto – Jozef Patráš, Andrej Pleško
  2. miesto – Marek Patráš, Jakub Rusko
  3. miesto – Adrián Blaško, Marko Filipko