Medzinárodný deň školských knižníc

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc v rámci Roka čitateľskej gramotnosti odznela relácia do školského rozhlasu, ktorú pripravili deviataci. Vyučujúce slovenského jazyka pripravili výstavu  kníh z rôznych období – vydaných od roku 1844 až po súčasnosť. Aktivity pokračovali na vyučovacích hodinách prezentáciami kníh, ktoré žiaci prečítali.