Medzinárodný deň školských knižníc

Ako každý rok, aj tento sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Tento rok sme na školskej chodbe odprezentovali knihy, ktoré máme v ponuke v našej školskej knižnici aj na 1. aj na 2. stupni.

 Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc