Medzinárodný deň detí

Je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. jún. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Na Slovensku sa tento deň slávi od roku 1952.

Aj na našej škole si tento deň pripomíname každý rok a každý rok sa snažíme pre našich žiakov pripraviť bohatý program. Okrem toho, že žiaci si užívali zábavný deň v škole so svojimi pani učiteľkami, ale aj so spolužiakmi, nám aj tento rok opäť predviedli svoju šikovnosť dobrovoľníci hasiči zo Seliec…

Tento rok si žiaci mohli zaspievať na koncerte semifinalistu Superstar 2018 – Maťa Bartka, ktorý nám nielen krásne zaspieval, ale roztancoval aj prvý, ale aj druhý stupeň. Maťko nám pripravil aj prekvapenie, keď žiakom 9.teho ročníka prespieval pesničku – ŠKOLA, ktorú pripravili na Deň matiek. Koncert sa žiakom až tak páčil, že náš banskobystrický semifinalista sa nevedel zastaviť v rozdávaní podpisov. 🙂

Na záver môžeme len povedať, že sme prežili krásne MDD.