Malý futbal žiaci

Ako už tradične aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v malom futbale „Futbal cup“, ktorého usporiadateľom bol CVČ Banská Bystrica.

Žiaci našej školy potvrdili, že nie len florbal ale aj futbal hrať vedia – skončili na 4. mieste z celkového počtu 18 družstiev (výsledky sú v prílohe). Opäť ich zdobili veľmi dobré športové výkony, za čo im chcem poďakovať. Samozrejme, poďakovanie si zaslúži aj usporiadateľovi súťaže a gratuláciu družstvá na prvých troch miestach.