Maľovanie chodieb telocvične

Riaditeľstvo  Základnej školy, Školská 4, SELCE  chce aj touto cestou poďakovať  pánom  Igorovi STYKOVI , Jánovi  HLINKOVI (Hapovi) a Jozefovi  ZAUŠKOVI ( Hoblíkovi), ktorí nám počas jarných prázdnin vymaľovali chodby telocvične,  bez nároku na odmenu.

                                                                                                                                                  pk