lyžiarsky výcvik

V dňoch 06.02.2017 – 10.02.2017 sa uskutočnil v SKI centre Čachovo lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnili žiaci 7. a 9. ročníka našej školy v celkovom počte 15. Aj keď sme na začiatku rozdelili žiakov do troch výkonnostných skupín, na konci týždňa sme zo všetkých žiakov mohli spraviť jednu veľkú skupinu. Dôvod bol jednoduchý. Každý žiak  sa dokázal vytiahnuť na vleku na vrchol zjazdovky a potom ju zlyžovať. A to bol aj cieľ výcviku. Zvládnuť na primeranej úrovni techniku lyžovania a hlavne vytvoriť u žiakov vzťah k tomuto krásnemu zimnému  športu.

Veľká vďaka patrí p. Dušanovi MESÍKOVI, ktorý  organizačne vyšiel v ústrety  všetkým našim požiadavkám,  p. Petrovi MESÍKOVI, ktorý má najväčšiu zásluhu na tom, že žiaci, ktorí sa ešte v pondelok nevedeli lyžovať , v piatok už sami jazdili na vleku a bez väčších problémov sa pohybovali po zjazdovke.

K vydarenému priebehu akcie vo veľkej miere prispeli aj samotní žiaci, a to svojou disciplinovanosťou a chuťou učiť sa nové veci, za čo ich chcem aj touto cestou pochváliť.

Ďakujem aj kolegyni p. učiteľke Murčovej,  s ktorou sme si rozdelili pedagogickú časť výcviku.

Podľa ohlasov najmä žiakov sa lyžiarskemu na budúci rok  asi „ nevyhneme“. Tak sa naň už teraz tešíme.

 

                                                                                                                                               pk