Krúžok LEGO – DACTA

Krúžok LEGO – Dacta sa každoročne teší obľube žiakov 1.–4. ročníka. Najmä chlapci sa na stretnutia veľmi tešia. Prácou so stavebnicou LEGO podporujú svoju predstavivosť, rozvíjajú tvorivosť a fantáziu, priestorové vnímanie, proporčnosť, ale tiež upevňujú a rozširujú okruh svojich priateľov medzi spolužiakmi. Nadobudnuté zručnosti a skúsenosti so stavebnicou možno raz v dospelosti zúročia napríklad pri výbere svojho ďalšieho štúdia. O tom, že žiaci na krúžok prichádzajú skutočne radi, svedčia aj nasledujúce fotografie.