Krúžok Pohybové hry vedie Mgr. Peter Kráčik.

Prihlásení žiaci sa stretávajú v školskom roku od začiatku mesiaca október do konca mesiaca máj každý pondelok v čase od 13:45 do 15:00.