Krúžok Pohybové hry pre 1. a 4. ročník vedie Mgr. Martina Cabadajová.

Prihlásení žiaci sa stretávajú v školskom roku od začiatku mesiaca október do konca mesiaca máj každú stredu v čase od 13:30 do 14:30.

Aj na Základnej škole v Selciach vyrastajú mladé florbalové talenty. Mladí florbalisti usilovne trénujú prostredníctvom rozmanitých cvičení, súťaží a hier. Pohyb pozitívne vplýva na zdravie a celkový rozvoj dieťaťa, a čo je najhlavnejšie, deti majú z neho obrovskú radosť.