Krúžok Mladý prírodovedec vedie Mgr. Ivana Medveďová.

Prihlásení žiaci sa stretávajú v školskom roku od začiatku mesiaca október do konca mesiaca máj každý štvrtok v čase od 13:45 do 15:00.

Nenahraditeľným motivačným prvkom v záujmovom útvare Mladý prírodovedec je experiment, ktorý priťahuje žiakov k predmetom chémia a fyzika. Aj tento školský rok sme sa zamerali na pokusy, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými predpismi a pri ktorých sú používané povolené chemické látky. Pre väčšinu žiakov sú tieto experimenty skutočným chemickým dobrodružstvom.