Krúžok LEGO DACTA vedie Mgr. Jana Brozmanová.

Prihlásení žiaci sa stretávajú v školskom roku od začiatku mesiaca október do konca mesiaca máj každý utorok v čase od 12:20 do 14:00.

Krúžok LEGO DACTA ponúka deťom:

  • voľnú hru detí,
  • rozvoj sociálnych, motorických zručností a tvorivosti,
  • tímovú spoluprácu,
  • skúmanie, navrhovanie a konštruovanie.

Vydávame sa na prirodzenú a zábavnú cestu poznania :-).