Krúžok Angličtina pre prvákov vedie PaedDr. Zuzana Weberová.

Prihlásení žiaci sa stretávajú v školskom roku od začiatku mesiaca október do konca mesiaca máj každý pondelok v čase od 11:35 do 12:20.