Mimoškolská činnosť

„Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia.”

Škola pre našich žiakov nie je len miestom vyučovania, skúšania a náročnej práce.

V popoludňajších hodinách sa stáva centrom zábavy, oddychu a hravého získavania nových poznatkov.

„Učíme sa pre život, nie pre školu.“

Práca v krúžku nie je pre dieťa len vypĺňaním voľného času. Je to aj získanie nových poznatkov, ktoré môžu naši žiaci využiť v rôznych súťažiach, ale aj v bežnom živote.

Súťaže

„Víťazi sa nikdy nevzdávajú – kto sa vzdáva, nikdy nevíťazí!“

športové súťaže: florbal, futbal, atletika, biatlon, stolný tenis,….

olympiády – matematická, fyzikálna, chemická, biologická, geografická,….

aranžovanie – jesenné, vianočné, veľkonočné

výtvarné súťaže, Mladý záchranár CO, Pytagoriáda, Archimediáda, Matematický klokan, iBobor,  Zlatý slávik, prednes poézie a prózy, rétorika, rétorika v cudzom jazyku,…

 Pohybové hry pre 1. a 2. ročník - Streda - 13:30 - Jaroslava Lauková

Pohybové hry pre 1. a 2. ročník - Streda - 13:30 - Jaroslava Lauková

 Šikovné rúčky/LEGO - Streda - 13:00 - PaedDr. Zuzana Weberová

Šikovné rúčky/LEGO - Streda - 13:00 - PaedDr. Zuzana Weberová

 Pohybové hry pre 3. a 4. ročník - Štvtrok - 13:30 - Mgr. Martina Koctúrová

Pohybové hry pre 3. a 4. ročník - Štvtrok - 13:30 - Mgr. Martina Koctúrová

 Športovo relaxačný - Utorok - 13:30 - PaedDr. Jana Murčová

Športovo relaxačný - Utorok - 13:30 - PaedDr. Jana Murčová

 Pohybové hry 5.-9. ročník - Pondelok - 13:30 - Mgr. Peter Kráčik

Pohybové hry 5.-9. ročník - Pondelok - 13:30 - Mgr. Peter Kráčik

 Mladý prírodovedec - Pondelok - 13:30 - Mgr. Ivana Medveďová

Mladý prírodovedec - Pondelok - 13:30 - Mgr. Ivana Medveďová