Rodičovské združenie

Plenárna a triedne schôdzky RZ sa uskutočnia dňa 27.9.2017 o 16,30.