Kontakt

Ospravedlňte vaše dieťa

Kontaktný formulár je možné použiť aj na ospravedlnenie vášho dieťaťa v prípade jeho neprítomnosti v škole.

Kontaktné informácie

  • ZŠ Selce, Školská 4, 976 11 Selce
  • 048/4181227
  • riaditel.zsselce@gmail.com