Koncoročné hodnotenie

Vážení rodičia,

v súvislosti s prerušením  vyučovania v školách musí aj naša škola vyriešiť spôsob koncoročnej klasifikácie/ hodnotenia. Vzhľadom k tomu, že riešenie môže byť prijaté na základe schválenia pedagogickou radou, oznamuje riaditeľstvo ZŠ nasledovné:

Zasadnutie pedagogickej rady bude v súlade s plánom porád t.j. 27.04. 2020. O výsledku – spôsobe koncoročného hodnotenia Vašich detí budete informovaní 28.4.2020.

V prípade otázok kontaktujte  nás na čísle telefónu  0905 453 327